Over de kantine

 dorpshuis kantine(2)

De "Kantine" is één van de ontmoetingsplekken in het Grietenijhûs. Er is ruimte voor ongeveer 70 personen.  Er is een gezelllige bar, een biljart, de mogelijkheid tot darten etc. De keuken kan zorgen voor de inhoudelijke mens. De ruimte wordt gebruikt voor een veelheid aan activiteiten.

Naam DEFINITIEF(klein)