Over de jongerenruimte

 jongerenruimte

Het Grietenijh├╗s" beschikt over een eigen ruimte voor de jongeren uit het dorp. De jongeren zorgen zelf voor de inrichting, met de afspraak dat de ruimte ook door anderen gebruikt kan worden. Bijeenkomsten tot ongeveer 15 personen zijn hier goed mogelijk.

Naam DEFINITIEF(klein)