Over de bestuurskamer

 bestuurskamer breed

De "Bestuurskamer"was vroeger alleen het domein van het bestuur vande sportvereniging. Inmiddels wordt de ruimte gebruikt voor allerlei vergaderingen tot ongeveer 12 personen.

Naam DEFINITIEF(klein)