Over de aula

 aula breed

Als één van de weinige dorpshuizen beschikt het Grietenijhûs over een aula. Deze aula is in beheer bij de begrafenisvereniging "De Laatste Eer".

U kunt bij hen terecht voor het maken van afspraken over het gebruik.  Naast de aula ligt de ontmoetingsruimte die uitstekend geschikt is voor het houden van een  condoleance.  

Naam DEFINITIEF(klein)