Disclaimer

Deze site is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de stichting Dorpshuis Makkinga. Wij houden de informatie op deze site zorgvuldig bij, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Zowel de informatie als eventueel beeldmateriaal vallen onder het copyright van stichting Dorpshuis Makkinga, dan wel wordt met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd.

Naam DEFINITIEF(klein)