Over het Grietenijhûs

Het Grietenijhûs is het bruisende middelpunt van een bruisend Makkinga. Het dorpshuis beschikt over een grote zaal (tevens gymastieklokaal), een sportkantine, een jongerenruimte, kleedboxen, etc. De afgelopen paar jaar heeft een grote verbouwing plaats gevonden waardoor we nu ook beschikken over een ontmoetingsruimte en diverse spreekruimtes voor zorg-gerelateerde organisaties.

Waar komt de naam vandaan?

Zoals beschreven in het boek Makkinga 1408-2008 (zie hieronder) heeft op de plek van het huidige dorpshuis ooit een Grietenijhuis gestaan. Resten daarvan zijn tijdens de bouw van het eerste dorpshuis gevonden. Een Grietenijhuis is vergelijkbaar met een gemeentehuis van nu, maar dan veel kleinschaliger. Het Grietenijhuis van toen was wel het centrale punt van de toenmalige grietenij Stellingwerf Oosteinde. Ook het nieuwe Grietenijhuis wil net als vroeger het hart zijn van Makkinga en de omgeving. Omdat het een nieuw grietenijhuis is willen we de letters “NIJ”  extra accent geven. En omdat “Nij” een fries woord is, is gekozen om ook “hûs” in het fries te doen en niet te kiezen voor het Stellingwerfse (“Huus”) of Nederlandse (“Huis”) woord.

Lees verder

De historie van het dorpshuis

Onderstaand artikel is overgenomen uit het boekje "Makkinga 1408-2008, haar geschiedenis van zes eeuwen".

Lees verder

Foto's van de verbouwing

Tijdens de verbouwing zijn er meerdere foto's gemaakt. Een selectie treft u hier aan.

Klik hier voor foto's

Foto's van de verbouwing van de kantine

In 2020 en  2021, grotendeels tijdens coronatijd zijn de nodige verbeteringen aangebracht in het achterste deel van het Grietenijhhûs, Globaal ging ht om de volgende werkzaamheden:

  • Vernieuwen van het dak en beter isoleren.
  • Vernieuwen van de kleedruimten, verwarming met infraroodpanelen.
  • Verbeteren warmwatervoorziening
  • Vernieuwen van de gevelpui van de kantine
  • Oppimpen van de kantine.

Tijdens de verbouwing zijn er meerdere foto's gemaakt. Een selectie treft u hier aan.

Klik hier voor foto's