De verbouwing is gestart

start1 juni 2020

Afgelopen weekend is een begin gemaakt met de verbouwing van het achterste deel van het Grietenijhûs. Deze verbouwing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vernieuwen van het dak van de kleedboxen en de kantine.
  • Vervangen van de gevel van de kantine
  • Vernieuwen van de installaties voor verwarming en warmwater in de kleedboxen.
  • Vervangen van de terreinverlichting.

Het doel van dit alles is om het energieverbruik van het achterste deel van het Grietenijhûs naar beneden te krijgen zodat er meer geld beschikbaar komt voor nieuwe activiteiten van de sportvereniging.

21 augustus 2020

Deze dag is de gevel van de kantine verwijderd. Dit gebeurde door een zestal vrijwilligers. Hieronder staat een selectie van de foto's die er gemaakt zijn.