Over het Grietenijhûs

Het Grietenijhûs is het bruisende middelpunt van een bruisend Makkinga. Het dorpshuis beschikt over een grote zaal (tevens gymastiek.lokaal), een sportkantine, een jongerenruimte, kleedboxen, etc. Momenteel vindt er een grote verbouwing plaats waardoor we straks bescchikken over een ontmoetingsruimte, een aula en diverse spreekruimtes voor zorg-gerelateerde organisaties.

Waar komt de naam vandaan?

Zoals beschreven in het boek Makkinga 1408-2008 (zie hieronder) heeft op de plek van het huidige dorpshuis ooit een Grietenijhuis gestaan. Resten daarvan zijn tijdens de bouw van het eerste dorpshuis gevonden. Een Grietenijhuis is vergelijkbaar met een gemeentehuis van nu, maar dan veel kleinschaliger. Het Grietenijhuis van toen was wel het centrale punt van de toenmalige grietenij Stellingwerf Oosteinde. Ook het nieuwe Grietenijhuis wil net als vroeger het hart zijn van Makkinga en de omgeving. Omdat het een nieuw grietenijhuis is willen we de letters “NIJ”  extra accent geven. En omdat “Nij” een fries woord is, is gekozen om ook “hûs” in het fries te doen en niet te kiezen voor het Stellingwerfse (“Huus”) of Nederlandse (“Huis”) woord.

Lees verder

De historie van het dorpshuis

Onderstaand artikel is overgenomen uit het boekje "Makkinga 1408-2008, haar geschiedenis van zes eeuwen".

Lees verder