We zijn weer open, maar.....
met beperkingen.

  • Houd je aan de 1,5 meter afstand.
  • Voel je je niet goed, blijf dan thuis.
  • Vermijd grote groepen.
  • Reinig je handen bij binnenkomst.
  • Haal zelf je consumpties op van het buffet.
  • De invalidentoiletten zijn beschikbaar. De andere toiletten zijn afgesloten.
  • Pas op elkaar !

Wil je gebruik maken van het Grietenijhûs meld je dan eerst bij de beheerder.
Zij maakt alle afspraken over het gebruik.

Na de grote verbouwing van de afgelopen jaren was er nog een grote wens om ook de kleedboxen en sportkantine aan te passen. Een werkgroep van de sportvereniging en het dorpshuis heeft de wensen geïnventariseerd en de mogelijkheden voor subsidie onderzocht. De gemeente (Ooststellingwerffonds) , de provincie en de Rabobank  hebben inmiddels behoorlijke bedragen toegezegd. 
Dit voorjaar hopen we dan de kleedboxen en kantine en misschien ook de terreinverlichting te kunnen aanpassen.